14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Naam
Stichting Maximum Life International

Contactgegevens
Postbus 1
2977 ZG Goudriaan
Email: info@manna-vandaag.nl
Website: www.manna-vandaag.nl

Overige gegevens
ABN/AMRO: NL46 ABNA 0604 7298 39
KvK: 41265424
RSIN / Fiscaal nr.: 8053.08.611

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: L.P.J. Habets
Secretaris: C.E. Bösch
Penningmeester: T. Saarinen

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in heel Europa en de wereld door middel van cursussen, conferenties, de uitgave van materialen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan en verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting Maximum Life richt zich op het aanbieden en in stand houden van de website www.manna-vandaag.nl. Op deze website wordt hulp en bemoediging aangeboden aan gelovigen en niet gelovigen. Mensen die meer willen ontvangen kunnen tegen het overmaken van een vrijwillige bijdrage deelnemer worden van de site. De contributiebijdragen worden gebruikt om de site in stand te houden en verder uit te breiden.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in vaste dienst. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Financiële verantwoording
De stichting Maximum Life heeft geen winstoogmerk. De stichting is voor de uitoefening van haar werkzaamheden afhankelijk van de contributie van de deelnemers en giften. Voor de financiële verantwoording wordt jaarlijks een jaarrekening opgesteld.

Overzicht 2013

Overzicht 2014

Overzicht 2015

Overzicht 2016

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter