14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size
Breng jouw zonde(n) bij het kruis
  • De Bijbel moedigt ons aan om onze zonden aan elkaar te belijden. Dat kan persoonlijk en toch anoniem op deze site.
  • Wij zullen alleen jouw belijdenis en voornaam of initialen op deze site opnemen.
  • Als je hier klikt kun je jouw belijdenis aan het kruis hangen. Om misbruik te voorkomen zal dit echter niet automatisch gebeuren.
  • Na het verzenden van jouw belijdenis wordt je naar een site geleid waar je Bijbelse hulp over het belijden van zonden zult aantreffen.
  • Deze service is niet uit op sensatie, maar bedoeld om mensen te helpen af te rekenen met vernietigende gevoelens van schuld, en vrede te vinden met God en met mensen.
Heer vergeef mij!
Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 1:9

Jesus,ik heb gisteren zware worden tegen u gezegd.Ik ben zo boos, verbitterd, ik ben de ene die geen kracht heeft. Ook weet ik niet meer hoe moet ik bij U komen Jesus. Wat is hart openen. Ik bid al 2 weken niet meer. Ik ben zo bang en alleen, ik heb U nodig Jesus. Ik ben zo vies.van binnen en buiten.ik ben zooo diep gezonken.echt diep.... Vergeef me en als U wilt, komt U in mijn leven,.... s

Ik heb gekeken naar onreinheid, Vader ik houd van U. Heer ik heb U nodig, om mij te verlossen, en vergeving te ontvangen. Door U mijn Heer, Heiland en Redder. Zoveel heb ik aan U te danken.. geef uw kind niet prijs, maar houdt mij dicht bij Uw hart. Zodat ik mag zien met Uw ogen, mag horen met Uw oren. Me zal laten leiden door Uw Geest. Heer vergeef mijn wederspanningheid, maar leer mij luisteren naar Uw Geest en er ook naar te handelen. Uw genade daar dank ik u voor. Liefs u zoon A. A

Ik ben zo vaak oppervlakkig en wereldsgezind tegenover mijn collegas. Erken mijn geroddel over anderen om mezelf goed te voelen. Ik voel mij soms zo minderwaardig en dan doe ik mij heel geweldig voor omdat ik geaccepteerd wil worden. Vergeef mij deze zonden. In de Naam Yeshua HaMashiach P

Voor de hoogmoed die ik heb, neem het van mij weg. En ik vraag U om met mijn collegas te zijn die U niet kennen. Leer hen U te kennen, door hen een teken te geven zoals U dat wilt. dank U Heer. Keesje

Dat ik niet geloofd heb dat U mij ziet als waardevol, prachtig, geweldig; een geliefd kind van U. En dat ik hierdoor tot nu toe zo vaak angstig was voor afwijzing van mensen. Ik wil mijzelf zien zoals U mij ziet. Ik wil leven in uw kracht. G.S.

Dat ik alleen maar vraag in mijn gebed met U, terwijl ik aan U moet vragen Heer wat kan ik voor U doen en dat ik hier op moet vertrouwen. Keesje

Vergeef mij Vader, ik heb weer toegeven aan masturbatie en het kijken naar porno en vrouwen die zich aanbieden. Ik ben zo eenzaam! Maar het is geen excuus. Vergeef dat ik weer de fout ben in gaan. Ik vraag U, help mij toch HEER maak mij toch vrij van alle onreinheid, sexuele fantasieen. Vele malen toegeven aan de lusten van het vlees. Neigingen gehad om naar de hoeren te gaan. Mijn vlees is zwak. Vergeef mij en verlos mij en reinig mij van alle onreinheid! Door Uw bloed! In Naam van Yeshua de Messias. PM

Heer,vergeef mijn zonden. De afgelopen dagen heb ik weer porno gekeken. Het is alsof ik in een tunnel zit... een waas, en alleen maar meer wil.Ik heb U nodig, om weerstand te kunnen bieden. P

Heer, in de eerste plaats wil ik u prijzen om wie U bent en danken, dat ik door Uw genade, voor U durf te verschijnen, om te belijden, dat ik niet Uw wil doe. Ik rook nog steeds en drink te veel, maar mijn diepste worsteling is of ik wel echt diep bekeerd ben. Ik ben bij verschillende bevrijdingscursussen geweest, maar toch blijft daar een innerlijke leegte, en vraag ik mij werkelijk af of ik wel ben wedergeboren. Ik geloof in Jezus Christus als mijn Heiland, die voor al mijn zondern, en die van de wereld, is gestorven en dat Hij is opgestaan en LEEFT. Ik vraag U,Heer, wilt U mij vergeven en mij opnieuw Uw kracht geven, om Uw wil te doen, want zonder U kan ik niets. Amen. Mirene

Belijd mijn lauwheid traagheid, mijn schuldgevoelens dat ik voortdurend faal. Toegeven aan sexuele zonden. Het kijken porno en masturbaties. Belijd mijn egoisme en ondankbaarheid. Ook mijn biddeloosheid.Voel mij zo krachteloos. Erken dat ik zo onzeker ben en angstig. O God verlos mij, maak mij vrij van alle banden van de duisternis en onreinheid. Ik wil mijn lichaam stellen tot een levend Gode welgevallig offer. Schep mij en rein hart o God vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Help mij A.U.B. in naam van Yeshua de Messias Peet

Vergeef mij dat ik mijn oma niet meer heb gecontacteerd. Ze is nu vandaag precies een jaar geleden gestorven. Ik ben U dankbaar dat ze de geest mocht geven in het bijzijn van mijn vader en moeder die haar die middag toevallig bezochten. Ik ben er stuk van. Ik zocht moederliefde in haar die ik zo miste, maar ze kon het me wellicht niet geven. Ik wilde dat ze me redde uit een ellendig bestaan, maar ze kon en wilde niet. Dat nam ik haar kwalijk, maar nu heb ik spijt. Ik ben altijd van haar blijven houden. Vergeef me alstublieft. HVR

Ik vraag om vergeving. Wilt U mijn hart reinigen met Uw kostbare bloed? Ik wil U in mijn hart. Ik dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis hebt gehangen. Dank U dat U altijd bij me bent eric

Heer Vader, mijn God, ik wil U vragen om alles wat ik de laatste tijd heb gedaan, zoals liegen vals doen tegen mensen, agressieve woorden gebruiken tegen mensen die mij pijn doen te vergeven. Vergeef mij dat ik een puinzooi heb gemaakt van het leven dat U mij hebt gegeven, Vergeef mij, mijn bitterheid en boosheid in Jezus naam lchel

Voor al mijn kleine en GROTE zonden! Ik zondig vaak tegen U laatste tijd en snap niet waarom, de wil is er maar het lichaam is zwak.., Help mij om de uitdaging opnieuw aan te gaan! A

Heer, ik belijd dat ik telkens toch weer aan de verleiding toegeef. Ik vraag U om vergeving. Het spijt me dat ik zo zwak ben Heer! Help me toch om sterk te mogen zijn in U en hou me alstublieft stevig vast, zodat ik niet van uw pad kan afraken!! Dank U wel voor Uw leiding, Vader. Maar help alstublieft, want het is zo zwaar om weerstand te bieden! L.

lieve Vader, vergeef mij aub dat ik gister het verkeerde programma heb gekeken. Neem die aanklacht weg in Jezus Naam g

voor alle tekortkomingen naar mijn gezin leonie

Belijd mijn zonden afgelopen jaar. Laatste tijd weer toegeven aan onreine gedachte, masturbies en kijken naar porno. Erken mijn zwakheid in het vlees. Belijd ook mijn boosheid en frustratie dat ik weer gescheiden ben. Ook dat ik mijn kinderen zo weinig zie. Reinig mij, verlos mij van al mijn zonden en ongerechtigheid. Ook mijn geroddel en minachting uitgesproken over collegas tegen collegas. Was mij rein Vader en verlos mij in Yeshua Naam. Maak mij waarlijk vrij o God, Amen PM

Ondanks dat U mij steeds weer vergeeft blijf ik toch tegen U zondigen.. Hoe kan ik christen zijn terwijl ik me laat verleiden door porno.. (Galaten 5:24) U bent zo liefdevol dat ik eigenlijk niet weer bij u aan durf te komen. Maar u wilt mij vergeven! Dank u wel voor uw oneindige liefde! Laat mij net als Job een echte man zijn. (Job 31) Amen. A

Voor mijn boosheid, hoogmoed, jaloezie, ondervergingsgezindsheid, bitterheid, en trots, ontrouw, voor mijn grote mond, ik vind mezelf een hypocriet, Here vergeef mij en maak mij zachtmoedig en nederig, zet een wacht voor mijn mond, ik kan mezelf niet veranderen, help mij Heer, help mij. Verander mij. Wilt u van mij een warm en zachtmoedig mens maken en neem al de bitterheid weg. ik vind mezelf walgelijk .Heer leer mij lief te hebben en mijn man en kinderen en anderen.ook mijn schoonzus mijn buurvrouwen.Heer maak a.u.b alles nieuw . Vergeef mij dat ik zoveel van U vraag . Kom in mijn hart Heer Jezus en wilt U mij reinigen met Uw kostbaar bloed. Dank U Heer voor Uw trouw en liefde, dank U daarvoor. ik schaam mij zo.

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter