14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Het Visioen, 42 jaar later

visionIn 1973 kwam David Wilkerson met een bijzonder boek op de proppen: Het visioen. Daarin beschreef hij een visioen over de eindtijd. Met grote schroom, zei hij zelf. Want wie is graag de boodschapper van slecht nieuws?
 
Wilkerson meende echter de stem van God goed verstaan te hebben en zag het als zijn opdracht het visioen openbaar te maken. Het trok grote aandacht, maar kreeg tegelijk ook veel kritiek. Dat kwam mede omdat een aantal zaken die Wilkerson in 1973 beschreef, heel onwaarschijnlijk leken. We zijn nu tientallen jaren verder en steeds meer worden de contouren van wat Wilkerson beschreef, duidelijk. Zaken die destijds nog helemaal niet aan de orde waren, zijn vandaag de dag gemeengoed geworden.
 
Enkele jaren geleden publiceerde Elia Media in Nederland ‘Het visioen en verder’, een bijgewerkte versie van dat eerste boek, waaraan Wilkerson een extra hoofdstuk toevoegde met de laatste stand van zaken. Een goed moment om weer eens stil te staan bij enkele dingen David Wilkerson destijds beschreef.
 
Weersveranderingen
Drastische weersveranderingen breken overal ter wereld records. Sommige experts geloven dat dit wordt veroorzaakt door de vulkanische as van de uitbarstingen op IJsland die nu door de luchtstroom in de tropen worden gebracht.
 
Persoonlijk geloof ik dat veel van de drastische weersveranderingen die we tot op heden over heel de wereld zien door de wetenschap verklaard kunnen worden. In voorbije eeuwen is de wereld getuige geweest van grote verwoestende aardbevingen, dodelijke hittegolven, vreselijke overstromingen en alle soorten bizarre veranderingen in het weer. Alles is steeds tot de normale toestand teruggekeerd.
 
In mijn visioen heb ik erg weinig bovennatuurlijks gezien in de drastische weersveranderingen die we tot nu toe hebben meegemaakt. Maar ik zie ook heel duidelijk dat er over de hele wereld een goddelijke tussenkomst zal gaan komen. Deze wereld kan zich maar het beste voorbereiden op weersveranderingen, die alleen ‘bovennatuurlijk’ kunnen worden verklaard. De wereld zal getuige zijn van het begin van grote ellende, teweeggebracht door de meest drastische weersveranderingen in de geschiedenis: aardbevingen, overstromingen, vreselijke rampen die ver uitgaan boven alles waar we tot nu toe getuige van zijn geweest.
 
Natuur slaat op hol
De natuur zal op hol slaan. De natuur zal in de komende jaren zijn woede met toenemende hevigheid uiten. Er zullen korte perioden van verlichting zijn, maar bijna elke dag zal de mensheid ergens ter wereld getuige zijn van de gramschap van de natuur. Deze record brekende veranderingen zullen wat men in het verleden meemaakte, slaan.
 
Overstromingen, orkanen en tornado’s zullen oogsten, dieren en veel wild vernietigen en de prijzen nog hoger opschroeven. Ze zullen er de oorzaak van zijn dat sommige experts suggereren dat de natuur bezig is uit balans te raken.
 
Het zal steeds moeilijker worden het weer te voorspellen. Plotselinge stormen zullen opkomen zonder waarschuwing. Zuidelijk gelegen gebieden zullen in de greep komen van record-koudegolven en noordelijke gebieden zullen recordhittegolven ondergaan.
 
Er zullen perioden van verlichting zijn en de mensen zullen zeggen: ‘De dingen gaan zoals ze vanaf de schepping van de wereld waren. Er is niets ongebruikelijks in wat er gebeurt, dus wees maar gerust’.
 
Mensen met onderscheid zullen een ingeboren wetenschap in zich hebben dat God achter deze vreemde gebeurtenissen staat en dat Hij de natuur loslaat om de mens te laten nadenken over eeuwige waarden. De gewelddadige reacties van de natuur worden duidelijk door God gestuurd om de mens te waarschuwen voor de komende dagen van gramschap en oordeel. Het is bijna alsof de hele hemel uitroept: ‘O aarde, let op Zijn roepstem. Hij houdt de zuilen van de aarde in Zijn handen. Hij zal de aarde schudden tot Zijn stem wordt gehoord. Hij gaat uit als de koning van de vloed en de Heer van de winden en de regen’.
 
De mensheid zal hartstochtelijk verlangen naar een terugkeer naar de normale omstandigheden, maar de tijd komt dat er geen weg terug meer is. God is opgestaan als iemand die uit de slaap ontwaakt en Zijn woede is gewekt door koppige en zondige mensen. Hij zal ten slotte zelfs de elementen doen smelten met intense hitte, maar tot op dat laatste uur als deze aarde voorbij gaat, zal God de schalen van Zijn toorn uitgieten.
 
Moreel verval
Er komt een moreel verval. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, om zo mogelijk zelfs de uitverkorenen Gods te verleiden. En hoe zal de satan pogen om zelfs Gods uitverkorenen te kwellen en te verleiden? Ik geloof dat hij zijn doel zal proberen te bereiken door de mensheid te verleiden door een moreel verval tot stand te brengen. Hij zal de poorten van de hel openen en de wereld willen onderdompelen in erotische vuiligheid, obsceniteit en sensualiteit.
 
Dit moreel verval zal alles overtreffen wat het menselijk brein tevoorschijn kan toveren. Er raast al een demonische geest van sensualiteit over veel volkeren die naaktheid, perversie en een vloed van vuil met zich meesleept.
 
Een vuilbad
Deze wereld staat voor een vuilbad, zo intens, dat het de geest en de ziel van de meest vrome christenen zal kwellen. De Bijbel zegt dat Lot dag en nacht zijn ziel kwelde met de dingen die hij in Sodom zag en hoorde. Christenen zullen spoedig worden blootgesteld aan zo’n sterke vuiligheid en erotiek dat er een stevig contact met God nodig is om het te overleven. Wie niet stevig op zijn benen staat, zal ten val komen. Wie niet de ark van Gods veiligheid wil binnengaan, zal worden meegesleept door deze stroom van vuil.
 
Afval
Onder de kerkmensen zal de morele standaard er aan gaan. Partnerruil zal toenemen en grote aantallen jonge mensen zullen gewoon samenleven zonder getrouwd te zijn. Een constante lawine van seks en bloot via alle media zal de gedachten en zielen van de meest gelovige volgelingen van Christus kwellen. Het zal de liefde van velen doen verkillen. Het zal leiden tot zorgeloosheid en ongeloof. Het zal de hoofdoorzaak worden van de afval.
 
Voorspoed
Voorspoed op zich is niet verkeerd. Kijk naar Job. Hij bezat veel vee, zilver en goud. Job was geweldig rijk. Hij bezat 7000 schapen, 3000 kamelen, 400 span runderen, 500 ezelinnen. Hij had vele dienstknechten en een groot huis. God is zeker niet tegen rijkdom en voorspoed omdat de Bijbel zegt dat hij ‘welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht’ (Psalm 35: 27).
 
Maar ik zie dat miljoenen christenen door de voorspoed in verzoeking worden gebracht. De laatste christen zal meer op de proef gesteld worden door voorspoed dan door armoede. In mijn visioen zie ik de satan nog een laatste keer voor God verschijnen, zoals hij in de Bijbel deed om Job aan te klagen. Maar deze keer komt hij toestemming vragen de laatste christen te mogen verleiden.
 
Hier is wat ik zie: En de Heer zei tot satan: waar ben je vandaan gekomen? Satan antwoordde: Ik ben over de aarde getrokken en heb de laatste christen geobserveerd. En de Heer zei tot de satan: Heb je de christenen van de laatste dagen gezien, hoe toegewijd, hoe oprecht, hoe Godvrezend en Christus minnend zij zijn? Hoe zij proberen te ontkomen aan jouw kwade samenzweringen?
 
Toen antwoordde de satan de Heer: Ja, maar neemt U maar eens de omheining weg, die u om hen gebouwd hebt. Job zou u niet verzaken in zijn armoede, maar geef en zegen de laatste christenen maar eens veel meer dan met alles wat Job ooit had en kijk wat er dan gebeurt. Maak al deze laatste christenen net zo welvarend als Job. Geef ze fantastische nieuwe woningen, geef hen fijne auto’s, al het geld en goederen die zij nodig hebben. Laat ze zwemmen in de caravans, kampeertenten, boten, wereldreizen, mooie kleren, exotisch eten, landgoederen en spaarrekeningen. Kijk wat er gebeurt met uw laatste christenen als zij alles hebben, rijk zijn, steeds meer goederen vergaren en niets meer nodig hebben. Zij zullen God verzaken en egocentrisch worden.
 
Materialisme
Ik zie auto’s, kleding, motorfietsen en alle soorten materialisme een grotere hinderpaal worden voor de christen dan drugs, seks of alcohol. Ik zie duizenden christenen aangetrokken en bezeten worden door deze dingen. Ze raken zo verwikkeld in materialisme dat ze lauw, blind, zwak en geestelijk naakt worden. Toch zijn ze temidden van al hun materialisme miserabel en zeer ontevreden.
 
In mijn visioen zie ik satan opzij gaan en lachen met leedvermaak: Kijk naar al die geldverslaafde christenen, al die kledingvarkens! Aangestoken door de zekerheidsmanie! Sparen hopen geld! Kopen allemaal nieuwe meubels! Nemen grotere auto’s! Nemen er twee of drie! Kopen, planten, trouwen en scheiden! Lot’s generatie is er door geruïneerd. En dat zal hier ook gebeuren. Kijk naar alle goedbetaalde, makkelijk levende, veeletende christenen die lui en lauw worden en daardoor een gemakkelijke prooi. God, geef ze het maar. Het zal er een hoop te pakken nemen en mijn werk vergemakkelijken.
 
De God die het vee op duizend bergen bezit, heeft niets nodig dat de mens heeft. Zijn huis, zijn wagen, kleren, speedboot of surfplank niet. Hij wil alleen de eerste plaats in de harten van allen die zich met Zijn naam sieren. Ik zie de laatste generatie christenen die eens God liefhad, schipbreuk lijden door hun hartstochtelijke liefde voor plezier. Mensen die God liefhebben, vinden geen plezier in drugs, ontoelaatbare seks, alcohol, tabak of vuile taal. De duivel weet dat. De meeste van deze vleselijke pleziertjes krenken de christenen en geven hun aanstoot.
 
Ik zie duizenden christenen in theaters zitten om zichzelf bloot te stellen aan afbrekende invloeden die zij eens verafschuwden. Ze hebben zich niet aan een bepaalde zonde overgegeven, maar hebben zich heel comfortabel genesteld in hun verslaving aan slechte films, talrijke cocktailparty’s, visites en wijnproeverijen. Zij hebben God echt wel lief, maar hun genoegen nog meer. Zij zijn niet direct zondaars tegen God, ze zijn meer vreemdelingen voor Hem. Ze hebben het zo druk gekregen met hun feestjes en hun pogingen een ‘bevrijd christenleven’ te leiden dat zij drastisch zijn veranderd zonder te weten hoe zij geworden zijn.
 
TV-verslaafd
Ik zie de satan opnieuw komen om de laatste christen aan te klagen: Kijk, de laatste christen, de TV-verslaafde! Uren en uren voor volksopera’s, komedies, sport, maar geen tijd om alleen met God te zijn. Hij draait God net als een knop af. Hij jaagt, vist, reist, speelt golf, tennis en basketbal. Hij gaat naar films en party’s en is een straatslijper geworden, maar hij heeft geen tijd om zijn Bijbel te lezen en te bidden. Is dit de christen van de laatste dagen die geacht wordt te wandelen door geloof? Is dit degene wiens geloof de wereld moest overwinnen? Is dit degene die de voorbereidingen moest treffen voor de komende dag van vervolging en wereldchaos? Zijn dit de playboychristenen die vlak voor het einde van de beschaving staan?
 
De grootste zonde van de toekomst tegen God is niet de verwaarlozing van het lichaam, het toegeven aan het vlees of zelfs het vloeken van Zijn naam. De grootste zonde tegen God is dat men Hem eenvoudig negeert in een tijd en eeuw waarin Hij zo duidelijk roept.
 
Ik zie een ironische ontwikkeling. De laatste christen, die zoveel dichter bij de wederkomst van Christus leeft dan de eerste christenen, besteedt de minste tijd van allen in Zijn tegenwoordigheid. De boodschap van het komende oordeel en de wederkomst van Christus zal geen rekening houden met veel christenen om dezelfde reden waarom de boodschap en het dreigende oordeel niet doordrong tot de generatie van Noach. Omdat ze zo hielden van de genoegens van kopen en verkopen, van planten en liefhebben.

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter