14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Vertrouwen is onmisbaar

vertrouwenVertrouwen is de basis van iedere gezonde relatie. Je kunt alleen echt genieten als je andere mensen kunt vertrouwen. Vertrouwen is essentieel voor een gezond leven. Maar de andere kant van vertrouwen is wel, dat je onvermijdelijk ook teleurgesteld zult worden in mensen.
 
Probe Ministries, vertaling Stieneke Smant
 
Vertrouwen is ook belangrijk voor een gezond geestelijk leven. God is hier het duidelijkste voorbeeld van. Hij heeft het vertrouwen laten zien in het geloof.
 
Het evangelie openbaart, dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof’ (Romeinen 1:17).
 
Vertrouwen is ook de kern van dat wat we kunnen worden. Kijk maar naar Romeinen 1:17. Dit vers zegt dat er twee wegen voor gerechtigheid zijn. Je kunt een perfect mens zijn, maar je kunt ook deelnemen aan de gerechtigheid, die er is tussen God, de Vader en God, de Zoon. Menselijke gerechtigheid is meer gebaseerd op gehoorzaamheid. De echte rechtvaardigheid hoort meer bij God, ook al is er een kwaliteit van rechtvaardigheid tussen God, de Vader en God, de Zoon. Als je je vertrouwen echt op de persoon en het werk van Jezus Christus baseert, het maakt eigenlijk niet uit hoeveel, dan geeft God je de rechtvaardigheid, die van God komt.
 
Dit is een definitie van rechtvaardigheid door het geloof. Als we voor God staan, dan is het niet, omdat we het door ons werk hebben verdiend. Het is gebaseerd op een relatie. God wil ons echt proberen op Zijn weg te leiden. Dat is ook de weg van Zijn Zoon geweest. Een heel belangrijk deel voor ons leven is Zijn Zoon vertrouwen. God is niet wantrouwig. Hij is niet gericht op niet-functioneren van ons, maar Hij vertrouwt ons juist instinctief.
 
Dit betekent niet dat wij dan God vanaf het begin steeds vertrouwen en dat we onze plaats min of meer verdienen door fanatiek religieus te leven. Probeer echt voor Hem te werken. We kunnen Zijn liefde niet ‘verdienen’ door bijvoorbeeld veel tomaten te blijven planten of door steeds het zelfde geloofswerk te doen.
 
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest (Romeinen 15:13).
 
We moeten vertrouwen hebben in rechtvaardigheid, maar het is voor onze geestelijke rijpheid ook belangrijk, dat we weten dat we vertrouwen hebben.
 
De Bijbel vertelt ons enkele specifieke manieren om om te gaan met onze emoties. De belangrijkste manier is nog steeds vertrouwen. Als je tegen mij zegt: ‘Ik heb vertrouwen gehad, maar ik heb het niet gevoeld’, zal ik zeggen: ‘Je bent voor de gek gehouden’. Ik heb nu wel met genoeg mensen gewerkt, dat ik weet dat echt vertrouwen, volgens de Bijbel, leidt tot een positief emotioneel gevoel.
 
Toch lees ik in de Bijbel dat er drie emotionele problemen kunnen zijn, waarvoor de Bijbel oplossingen heeft:
 
De overheid niet goed begrijpen (niet voldoende erover weten).
 
Een slecht geweten hebben (onze kleine heilige werken toeschrijven aan het werk van Jezus Christus).
 
Onze eigen familie verwarren met de nieuwe familie van God (niet goed weten dat onze nieuwe familie heel anders is samengesteld dan onze oude familie).
 
Om de Bijbelse gerechtigheid echt goed te kunnen begrijpen, moeten we weten waardoor onze problemen eigenlijk zijn ontstaan en we moeten natuurlijk ook weten waarop de nieuwe realiteit is gebaseerd. Als ik echt een juist vertrouwen heb, dan zijn er vele manieren van vreugde en vrede.

Het proces zal tijd in beslag nemen. Zulke emoties kunnen niet opeens zo gevoeld worden. Maar duw jezelf niet in de valkuil door te zeggen: ‘Ik ben een persoon zonder emoties’. Als je dat wel doet, laat je dan psychisch onderzoeken, want dan is er iets echt mis. Emoties zijn juist de muzieknoten van je ziel. Zij vertellen je hoe je eigenlijk denkt. Toen God muziek schiep, schiep Hij in ons emoties als tegenstem. Het is net als een mooie melodie, een prachtig lied. Emoties zijn de achtergrondmuziek van onze gedachten en gevoelens. Als je gelooft dat het er weinig zijn, dan zullen je emoties ook zo zijn. Maar als je gevoelens gezond zijn, dan zullen je emoties ook vooral positief zijn.
 
In het Nieuwe Testament staat dat emoties niet altijd de waarheid zijn, maar ze zijn wel de waarheid van dat wat wij als waarheid voelen. We kunnen wel vaak vertellen wat we bij die emoties voelen. Als we echt totaal niets voelen, dan is dat een uiting van grote stress, die bezit heeft genomen van ons leven.
 
God is emotioneel betrokken bij ons. We dienen niet zomaar een koude, Griekse god. We dienen een Heilige, Die anders is dan het beeld van een gewone man. Hij kan voelen. Lees het maar eens in 2 Corinthiërs 1 vers 3 en 4. God bemoedigt ons. Hij is gevoelig. God wil dat we mens zijn, maar wel een mens met positieve emoties, passend bij Zijn liefde.
 
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven (2 Corinthiërs 1:3-4).
 
De rijkdom van ons emotionele leven staat in direct verband met hoe we God en andere mensen vertrouwen. Als we God vertrouwen, zullen we onszelf meer ontwikkelen om de bemoediging, die Hij in ons leven wil laten zien, ook echt te kunnen zien. Als we God vertrouwen, zullen we de positieve emoties van Gods Geest ervaren. Dat zijn de vruchten van de Geest. Geloof betekent eigenlijk ook dat we een rijk, emotioneel leven zullen hebben. De deur hiervoor is vertrouwen.

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter