14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Je hebt een bestemming

bestemmingJe bent niet per ongeluk geschapen. Je bent geen vergissing van de natuur. Je aanwezigheid op deze aarde op dit moment van de geschiedenis is voorbestemd. Je uiterlijk, je gaven en talenten en ook je persoonlijkheid zijn deel van Gods plan. Hij heeft je gemaakt zoals je bent, voor een afgebakend doel, en niemand anders kan je vervangen.

door Andrew Wommack, vertaling Robert Severin

Als je dit doel vaststelt, zal je bestemming starten door te geloven en door met God samen te werken om het te verwezenlijken.

“Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één” (Psalm 139:16).

“Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan Mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt” (Jer. 1:5).

“Maar toen besloot God, Die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en Die mij door zijn genade heeft geroepen” (Jer. 1:5).

Ik weet dat er veel gelovigen zijn, die nooit hun geloof laten corrigeren door de Bijbel. Maar deze drie verzen, en er zijn nog heel wat andere, zouden genoeg moeten zijn om welke scepticus dan ook te overtuigen. Zij zijn het geschreven bewijs dat God je al voor je geboorte kende en dat Hij een heel duidelijk plan met je leven heeft en dat niemand anders dat plan kan uitvoeren. Er is een bestemming die alleen voor jou bedoeld is.

Je bestemming is vooraf bepaald, maar is niet onafwendbaar. Iedere keer dat ik dit onderwijs, roept het altijd veel vragen op over de soevereiniteit van God. Sommigen onderwijzen de soevereiniteit van God zodanig, dat het ons laat geloven dat God achter alles zit wat er gebeurt.

Als dit waar zou zijn, dan zou je God kunnen aanklagen voor alle slechte dingen die je overkomen. Dat wil zeggen dat iedere catastrofe, iedere oorlog, alle moorden, verkrachtingen of ieder ander kwaad, wat je kunt bedenken, naar Gods wil is. Als dit waar zou zijn, dan beheert God de wereld niet werkelijk goed.
Ik geloof dat dit soort onderwijs nu de ergste ketterij is in het lichaam van Christus. Het werkt verwoestend, want het neemt iedere wil weg om weerstand te bieden aan de duivel.

Je moet leven in het bewustzijn van een bestemming. Het is belangrijk je leven niet te verslijten door die dingen te doen die je zelf wilt en vervolgens aan God te vragen dat te zegenen. Dat is de reden waarom zoveel gelovigen zo weinig succes zien, zo weinig verwezenlijking en bevrediging ervaren.

Er is een kracht en een zalving die alleen maar komt als je Gods plan voor je leven volgt.

Voor iedere persoon is er een plan, maar God voert dat plan niet uit. God zal tot je spreken en Hij zal er bij je op aandringen ernaar te leven. Hij verlangt ernaar Zijn plan aan je te openbaren, meer nog dan dat je zelf verlangt het te kennen, maar Hij laat het aan ons om het te ontdekken. Als je God vraagt Zijn doel aan je te openbaren terwijl je met andere dingen bezig bent, dan zul je nooit ontdekken wat dat is.

“Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken” (Jer. 29:13).

Als je uiteindelijk een punt bereikt dat je niet meer kunt leven zonder Zijn wil te kennen, dan garandeer ik je dat je die zult vinden. Toch gebeurt het niet zonder dat je het najaagt. Deuteronomium 30:19 zegt duidelijk dat God je de kracht en de vrijheid heeft gegeven je eigen keus te maken:

“Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen”.

God legt zijn wil of zijn plan niet op. Dus? Is Hij soeverein? Ja, als de goede definitie van het woord soeverein gebruikt wordt. ‘Soeverein’ betekent: boven alles in kracht en gezag. We zijn het zeker allemaal eens met deze definitie, maar ik ben het helemaal oneens met hoe de religie het woord soeverein gebruikt. God volvoert Zijn wil niet in ons leven. Wij moeten ons aan God onderwerpen en weerstand bieden aan de duivel (Jak. 4:7). Wij hebben zelf een verantwoordelijkheid.

Het beste voorbeeld is de Grote Opdracht:

“En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Markus 16:15-16).

“De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2 Petrus 3:9).

Je moet echt alles op alles zetten om deze Schriftgedeelten verkeerd uit te leggen. Het is niet Gods wil dat deze mensen verloren gaan. Toch gebeurt het, omdat Zijn wil niet automatisch gebeurt. Misschien was deze persoon wel geroepen prediker te worden en heeft niet gehoorzaamd, of misschien heeft hij bij het horen van de boodschap deze verworpen. In ieder geval, de wil van God is niet gebeurd. Zo ook zul je niet automatisch je bestemming vinden.

Waar God je ook toe roept, het is niet gebaseerd op je natuurlijke talenten en mogelijkheden. Ik zeg niet dat er geen verband bestaat tussen natuurlijke gaven en Gods plan voor je leven. Toch zal God heel wat keren iemand roepen iets te doen waarvoor hij niet geschikt lijkt te zijn. Hij zal je roepen om dingen te doen, die je van jezelf uit niet kunt doen.

Als men mij gezegd had dat God me op de leeftijd van 18 jaar zou roepen om een dienstknecht van God te zijn, dan zou ik, ziende op mijn natuurlijke mogelijkheden, gezegd hebben: “onmogelijk, onmogelijk”. Maar weet je wat? Als ik nu achterom kijk, dan zie ik dat alles in mijn leven precies daarheen leidde wat ik vandaag doe.

God heeft een bestemming voor je en Hij verlangt ernaar die te openbaren. Maar Hij zal je er niet op vastpinnen. Hij zal je niet dwingen en het je opleggen. Dat herinnert me aan Romeinen 12:1, dat ons zegt ons aan te bieden als een levend offer. Een levend offer gaat vrijwillig. Als God je de bestemming zou moeten opleggen dan zou het geen offer meer zijn, het zou slavernij zijn.

Wat ook de oorzaak mag zijn, veel gelovigen zijn in de war geraakt. Als ik in gemeenten of tijdens conferenties over dit onderwerp spreek en ik vraag naar hun bestemming, dan steken maar weinig mensen hun hand op. En als ik diegenen dan vraag op te staan om hier gebed voor te ontvangen, dan reageert over het algemeen tachtig tot negentig procent. Dat is niet zoals de Heer dat gepland had.

Zonder er rekening mee te houden waar je nu bent – God is zo grandioos – kan Hij een nieuwe weg uitstippelen van waar je nu bent naar waar Hij je oorspronkelijk wilde hebben. Het is als een navigatiesysteem; als je op de verkeerde weg zit zegt hij: “de route wordt her berekend” en direct daarna is er een nieuwe route uitgestippeld om je naar de bestemming toe te brengen.

Het is niet zo belangrijk hoe oud je bent en wat er in het verleden gebeurd is. Het is nooit te laat om het traject te her berekenen. Geloof eenvoudigweg dat je een bestemming hebt en wees vastbesloten om geen volgende stap te zetten in je leven zonder te weten wat die inhoudt. En begin er vervolgens mee om alleen dat te doen wat God van je vraagt.

Hij zal je niet noodzakelijkerwijs de hele bestemming tonen, maar Hij zal je wel de volgende etappes laten zien. Bij het volgen van die etappes zul je ontdekken dat er een zalving komt om je te leiden. Het zou onrechtvaardig zijn van God je te roepen om iets te doen en je vervolgens te vragen het in eigen kracht te doen.

Alles wat God je vraagt te doen is bovennatuurlijk. Hij zal je er altijd toe leiden iets te doen dat buiten je natuurlijke vermogen ligt, zodat je van Hem afhankelijk zult zijn. Als het niet bovennatuurlijk is, is het oppervlakkig! God wil dat je leven bovennatuurlijk is!

Zo gauw je gelooft dat je een bestemming hebt, moet je besluiten je wil te offeren om Gods wil te doen. Vervolgens moet je je gedachten laten vernieuwen door het Woord van God, zodat je kunt onderscheiden wat vanuit de ziel komt en wat vanuit de geest, wat uit je ziel komt en wat van God komt. Zo gauw de dingen op hun plaats komen doe je eenvoudigweg wat je verlangt te doen, en dan doe je het goede!

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter