14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Stress-werende tips uit de Bijbel

Anti-StressGods Woord geeft veel stress-werende sleutels. Hier volgen er tien:

1. Lachen
Zat je ooit in zo’n gespannen situatie dat je plotseling begon te lachen? Dat is je geest die een ongezonde stress van zich af gooit. Anders zou je kunnen knappen als een ballon. Lachen is een van de goedkoopste, gezondste dingen die je kunt doen. Het is Gods ingebouwde stressbestrijder. De Bijbel zegt: “Een vrolijk hart bevordert de genezing” (Spreuken 17:22, NBG). Als je eronder zit, begin maar te lachen.

door Dave Williams, vertaling Anny Venmans

2. Zorg dat je alleen kunt zijn
We hebben het allemaal nodig een tijd in de bossen te wandelen, in de achtertuin te liggen en naar de sterren te kijken, een weekend weg te gaan en uit te slapen tot de middag. We hebben het nodig een tijdje uit de buurt van de kinderen te zijn, van het werk, zelfs van de bediening. Zelfs Jezus nam tijd om alleen te zijn en werd geestelijk verfrist. “En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen” (Mattheüs 14:23, NBG).

In mijn tweede jaar als voorganger ging alles mis. Er was een voortdurend gehamer van negatieve kritiek op mij en ik voelde me verslagen. Ik leerde toen dat mensen hobby’s nodig hebben. Als nu mijn stressreservoir vol raakt ga ik naar beneden en wandel op de loopband. Of ik ga naar de slagkooien, doe een munt in het apparaat en deel klappen uit aan de baseballen.

Neem tijd alleen met God. Neem een minivakantie van je problemen. Houd er hobby’s op na.

3. Delegeer taken
“Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen, die winstbejag haten, en hen over hen aanstellen als oversten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijftig en oversten van tien” (Exodus 18:21). Mozes dacht dat hij zijn verantwoordelijkheden aankon met betrekking tot de Israëlieten. God gebruikte zijn schoonvader om hem te openbaren dat hij hulp van anderen nodig had. Dat is voor jou en voor mij een goed voorbeeld. Natuurlijk kan niemand jouw werk doen zoals jij dat kunt – dat denk je tenminste. Experimenteer met het overdragen van taken, als je de positie hebt om dat te kunnen doen. Het is goed voor jou en geeft andere mensen de gelegenheid te groeien in hun verantwoordelijkheden.

4. Zoek naar God in jouw situatie
“Wederom zag ik, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, … want tijd en toeval treffen hen allen” (Prediker 9:11). Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn (Job 23:10, NBG). De meeste stress komt niet van de duivel. Het is gewoon het leven. Als je in alles naar de duivel zoekt, dan zul je gestrest worden. Als je Gods plan in alles ziet, zul je vrede hebben.

5. Geloof het
“God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden” Psalmen 46:2, NBG). Geloof wat het Woord van God zegt, en het allerbelangrijkste, wat de God van het Woord belooft. Richt je niet op wat andere mensen zeggen, of wat de duivel probeert tot je hart te spreken, of zelfs wat je eigen ontmoedigende redenering je zou proberen te vertellen. God zegt dat Hij goed is en dat Zijn genade eeuwig duurt. Het eenvoudigweg geloven van het Woord zet een ventiel open voor te hoge spanning.

6. Heb dagelijks gemeenschap met God door Zijn Woord
“Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag” (Psalmen 119:97). Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om dagelijks uit het Woord te putten. Zelfs als het maar een paar verzen zijn die je leest gedurende 10 tot 15 minuten, dan zul je genoeg waarheid ontdekken om je voor die dag een positieve kijk te geven. Zoek een rustige plaats op; laat het lawaai wegebben. Er is niets belangrijker dan met God te praten en Hem tot jou te horen spreken door zijn Woord.

7. Wees klaar om vooruit te gaan
“Uit de benauwdheid heb ik tot de HERE geroepen, de HERE heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld” (Psalmen 118:5). Spanning komt gewoonlijk van God en is bedoeld om jou op een bepaald punt vooruit te laten gaan. De moeilijkheden die je voelt zijn net als weeën, er is een wonderbaarlijke nieuwe wereld aan de andere kant.

8. Spreek woorden van geloof
“Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:312, NBG). Bel niet iemand op om te klagen. Bemoedig jezelf – en anderen – met positieve bevestigingen van het geloof.

9. Weet dat wanneer Jezus erbij betrokken is alles goed komt
“In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33, NBG). Reken maar dat Jezus op de dag dat Hij gekruisigd werd alle stress, die deze wereld in staat is voort te brengen, ervoer, maar drie dagen later kwam de uitkomst. Geef Hem jouw gespannen omstandigheden over en laat Hem er wonderbaarlijk in handelen.

10. Ga weer aan het werk
Altijd nadat Jezus de tijd nam om alleen te zijn nam hij Zijn werk weer van harte op. Keer terug naar de strijd na de momenten die jij alleen hebt doorgebracht. Als je een leraar bent, ga onderwijzen, als je een predikant bent, ga prediken. Als je een zondagsschoolleider bent, ga zondagsschool doen. Als je een huiskringleider bent, ga daarmee door. Als je een zanger bent, ga zingen.

En begin te genieten van de overwinning van de stress.

(Dave Williams is voorganger van de Mount Hope Church (Assemblies of God) in Lansing, Mich. Copyright The Evangel).

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter