14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Jouw voorganger liefhebben

loyaliteit“Als een afbrekende tand en een zwikkende voet is het vertrouwen op een trouweloze op de dag van de nood” (Spreuken 25:19)

door Joël Spinks, vertaling Robert Severin

God heeft een geweldig en glorieus plan voor Zijn gemeente! Hij wil Zijn zalving vrijzetten onder ons, Zijn wonderen en Zijn glorie tonen. Want wij verlangen naar de vervulling van Zijn volmaakte wil in ons.

Sommigen zullen zeggen: “Maar waarom zien wij niet meer van Zijn glorie onder ons vandaag?” Nou, de reden is heel simpel. Als wij de wil van God kennen wat betreft de opwekking van God, weet dan, dat de vijand die ook kent. Satan werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week, om te voorkomen dat de kerk haar glorieuze bestemming binnengaat. Hij kan van buitenaf aanvallen, maar, triest genoeg, denk ik dat de eerste tegenstand hoofdzakelijk uit de gemeente zelf komt.

Wat een droevige realiteit.

De vijand beïnvloedt onze gesprekken zodat we elkaar vervloeken en verraden. Satan is “de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagt” (Openb. 12:10). Op aarde werkt hij op dezelfde manier. Hij inspireert de broeders en zusters om elkaar te vervloeken. En doordat wij daar op ingaan, kan God Zijn zalving niet uitgieten in vaten waar haat in zit. In de Bijbel staat, dat we geen kwaad mogen spreken van elkaar (Titus 3:2), toch denken sommigen dat deze woorden alleen maar een advies zijn in plaats van een bevel!

Een loyaal iemand weet echt lief te hebben. Als iemand een aanslag doet op de persoonlijkheid van zijn vriend, dan zal hij de eer verdedigen van die vriend, die hem na aan het hart ligt. Een ontrouw iemand zal hem niet verdedigen, maar zal integendeel meedoen aan de aanslag en met informatie komen om “zijn vriend” onderuit te halen. Het ergste is, dat zulke situaties te vaak in de gemeente voorkomen. “Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok, drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft” (Ef. 4:30-32).

Misschien vraagt de Heer van je dat je je hart onderzoekt. Ben je loyaal naar je broeders en zusters in de Heer? Of ben je een christen met twee gezichten, die ze zegent in de gemeente, maar ze privé vervloekt? Houd je van de leiders in de gemeente? Zo niet, wat doe je dan onder hun gezag?

Ik heb eens zo gepreekt, zodat een persoon kan weten of hij geroepen is onze gemeente te bezoeken, door simpelweg te vragen: “Houd je van voorganger Joël en zijn vrouw Mathilde?” Verbaast je dat? Misschien denk je nu: “Moet je niet eerder vragen of iemand van de Heer Jezus houdt?” Natuurlijk, maar omdat alle christenen zullen zeggen dat ze van Jezus houden, moeten we ook vragen of ze van hun voorgangers houden. Als mensen in onze samenkomsten niet van ons houden, zullen ze nooit loyaal ten opzichte van ons zijn. Ze kunnen instrumenten in handen van de tegenstander worden om ons valselijk te beschuldigen en zij zullen het werk van God dat wij proberen uit te voeren verwoesten.

“Ja, maar wij moeten iedereen liefhebben!” Zelfs als wij weten dat we iedereen moeten liefhebben, weten we ook, dat we geen affiniteit met iedereen hebben. Het is dus belangrijk op te trekken met degenen die ons leiden, hen lief te hebben, voor hen te bidden en hen te verdedigen als de vijand ze aan wil vallen.

Ik er blij mee, dat er mensen in onze gemeente zijn, die Jezus liefhebben, maar die ook ons echt liefhebben! Ik verheug me als ik hun loyaliteit aan Jezus zie, maar ook aan hun ‘onder-herders’. Ik heb er helemaal geen moeite mee om dat te zeggen. Ik geloof dat we een verandering in de kerk moeten krijgen op dit gebied. Te lang hebben we de ontrouwen toegelaten onder ons te zijn, in ons leger. Er is geen enkel menselijk leger dat infiltratie van vijanden toelaat en vervolgens toekijkt hoe ze zelf vernietigd wordt. Het is veel moeilijker om Gods roepstem te beantwoorden en tegelijk strijd te leveren aan twee fronten. De mensen die met ons zijn, zouden een steun moeten zijn en niet een tegenfront moeten vormen.

Natuurlijk zeg ik niet dat we dictators als herders moeten hebben, die niet voor rede vatbaar zijn. Nee, het is goed om een oudstenraad te hebben, maar die zou op de eerste plaats moeten bestaan uit mensen die van ons houden en die ons het beste toewensen.

Ik was dankbaar dat, op het moment dat een nieuwe persoon in onze gemeente twist probeerde te veroorzaken, die direct door een loyale zuster terechtgewezen werd: “Nee, zo praten wij niet over onze herders in deze gemeente! Zo werkt dat hier niet.” Glorie voor God voor mensen die voor liefde en loyaliteit kiezen!

Houd er in de naam van Jezus mee op je broeders en zusters te vervloeken. Bid voor hen en zegen je leiders in plaats van ze te vervloeken. Laten we verstandig zijn en de plannen van de vijand vanaf vandaag verijdelen. Laten we loyaal zijn en laten we de heerlijkheid van de Heer onder ons ontvangen!

(Joël Spinks is oprichter en voorganger van de gemeente Église de la Victoire du Québec, in Granby. Hij is zeer actief op de radio en zijn uitzendingen zijn te volgen in Canada, Europa en Afrika (Semence de la Foi (zaad van geloof)). Onlangs is hij begonnen met internetradio Radio Victoire).


Bron: www.enseignemoi.com

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter