14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Krijgt u wat u wilt?

geldVeel mensen associëren het christelijk geloof met beperkingen, met ‘moeten’ in plaats van ‘mogen’, met negatieve geboden.
 
door Billy Graham, vertaling Anny Venmans
 
De kerk heeft vaak in negatieve zin erop los geslagen, strijdend tegen het kwade, maar ze heeft daardoor ook mannen en vrouwen leeg achtergelaten, zonder hen eraan te herinneren dat God er geweldig in geïnteresseerd is dat wij een bevredigende manier van leven in het hier en nu vinden. Wij, christenen, hebben zo vaak gesproken over de negatieve kant van de christelijke ervaring dat we vergeten hebben om de positieve, de blije, de interessante en overwinnende ervaring van de dagelijkse omgang met Christus te benadrukken.
 
De profeet Jesaja zocht mensen op die naar geluk en naar zekerheid verlangden, maar die dit op verkeerde plaatsen zochten. Ze renden naar het marktplein en naar amusementsplaatsen en spendeerden hun geld gek genoeg aan dingen die hen geen blijvende bevrediging brachten. Op een dag stond Jesaja voor hen en zei: ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige’ (Jes. 55: 1- 2).
 
Als Jesaja nu zou leven, zou hij vragen aan de westerse consumenten, die de beste huizen, het meest comfortabele meubilair, het fijnste voedsel, gecomputeriseerde apparaten en sportieve, krachtige auto’s hebben: “Krijgt u wat u wilt?”
 
Jesaja zegt ook dat plezier niet zal bevredigen. Soms denk ik dat mensen die plezier zoeken naar plaatsen gaan waar ze niet van houden om drankjes te drinken die ze niet lekker vinden, om hun gedachten te verzetten met amusement waar ze niet van genieten. Jesaja zou zulke mensen gevraagd hebben om na te denken: “Krijgt u hier wat u hebben wilt? Brengt dit u bevrediging?”
 
Jesaja liet de mensen niet met een onbeantwoorde vraag achter. Hij spoorde hen aan om hun vergeefse zoeken naar mystieke potten van goud aan het einde van de regenboog op te geven en te beginnen met het zoeken naar geluk op de plaats waar het echt te vinden is. Zijn advies is nu net zo actueel als het toen was.
 
Het was niet hoofdzakelijk het geld waartegen Jesaja preekte. Het was het verkeerde gebruik ervan. “Waarom uw moeizaam verdiende geld verspillen aan iets dat geen brood is?”, zei hij. “Waarom uw zuur verdiende geld verspillen aan iets dat geen bevrediging schenkt?”
 
Salomo, die meer bezittingen, meer kennis en meer roem verwierf dan wie ook die ooit geleefd heeft, verklaarde dat dit alles hem geen blijvende bevrediging bracht. Hij jammerde: ‘IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!’ (Prediker 1: 2).
 
De volgende waarheid in de boodschap van Jesaja is deze: God bevredigt! ‘Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David” (Jesaja 55:2-3).
 
Jezus zei tegen de terneergeslagen, afgewezen, dorstige, onbevredigde Samaritaanse vrouw: “Een ieder, die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” (Joh.4:14).
 
Net zoals het lichaam van de mens niet zonder water kan leven, kan de geest van de man of vrouw niet gescheiden van God bevredigd worden. Het is geen religieus cliché als we zeggen: “God bevredigt”. Hij alleen kan onze geestelijke dorst verzadigen. Dit is het geheim van de bevrediging van de ziel. Verwijder de belemmeringen, breek de barrières af en laat uw ziel de vervulling van zijn diepste verlangen in de gemeenschap met God vinden. Ik zou u over veel mensen kunnen vertellen die elke aardse hulpbron voor geluk aangeboord hebben en faalden, maar uiteindelijk met berouw en in geloof naar Christus kwamen en in Hem bevrediging vonden.
 
God zei iets anders opmerkelijks (door Jesaja): ‘Komt, koopt (…) zonder geld en zonder prijs’ (Jesaja 55:1). Hij zei: ”Genade is gratis!” Dus daag ik u uit: u die uw geld besteed hebt aan wat geen brood is en uw werk aan wat geen bevrediging schenkt, kom en ontvang deze leven-gevende, ziel-bevredigende koopwaar vers uit de hand van God - redding door Jezus Christus onze Heer! Dit aanbod is voor iedereen: ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren’ (Jesaja 55:1). De genade van God springt over raciale barrières, springt over klasse apartheid, vliegt over sociale barrières, en vindt zijn weg naar elke hongerige, versmachtende ziel – naar elke klasse, kaste, ras, kleur en natie.
 
Krijgt u wat u uit uw leven wilt halen? Hebt u vrede en bevrediging gevonden? Besteed uw geld, uw tijd en uw morele hulpbronnen niet aan wat nooit zal bevredigen. God gaf zijn enige Zoon zodat u vrede en verzoening zult vinden. Geef vandaag uw leven over aan God.

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter