14 december 2018 - 6 Tevet 5779
   
Text Size

Begin de dag met gebed

morgengebedDe mensen, die in deze wereld het meest voor God gedaan hebben, waren ’s morgens al vroeg op hun knieën. Iemand die de vroege ochtend met zijn gelegenheden en frisheid verklungelt door bezig te zijn met van alles in plaats van God te zoeken, zal nauwelijks slagen in het zoeken van Hem in het verdere verloop van de dag. Als God niet de eerste plaats heeft in onze gedachten en inspanningen in de morgen, zal Hij de rest van de dag op de laatste plaats komen.

door E.M. Bounds, vertaling Anny Venmans

Ik zou moeten bidden voordat ik iemand tegen kan komen. Vaak als ik lang slaap of als ik anderen vroeg ontmoet, is het elf of twaalf uur voordat ik met mijn persoonlijk gebed begin. Dat is een verkeerde manier van doen. Het is on-Bijbels.
Christus stond op voor zonsopgang en ging naar een eenzame plaats. David zegt: “Vroeg zal ik U zoeken”, “Vroeg in de morgen zult Gij mijn stem horen”.
Gezinsgebed verliest veel van zijn kracht en zoetheid, en ik kan niets goeds geven aan degenen die komen om het bij mij te vinden. Het geweten spreekt, de ziel is niet gevoed en de lamp niet bijgevuld. Dan, als in het persoonlijk gebed de ziel vaak niet afgestemd is, besef ik dat het veel beter zou zijn om de dag met God te beginnen – om eerst Zijn aangezicht te zien, om mijn ziel tot Hem te doen naderen voordat ik tot iemand anders nader – Robert Murray McCheyne.

Achter dit vroege opstaan en vroege bidden is een vurig verlangen dat ons dringt God te zoeken. Lusteloosheid in de morgen is een teken van een lusteloos hart. Het hart dat traag is in het zoeken van God in de ochtend heeft Gods behagen verloren.

Davids hart verlangde vurig naar God. Hij hongerde en dorste naar God, en dus zocht hij God vroeg in de morgen, voor het daglicht. Door zijn hartstochtelijk verlangen naar God konden het bed en de slaap zijn ziel niet ketenen.

Christus verlangde naar gemeenschap met God en dus stond Hij een hele poos voor het dag werd op en ging Hij de bergen in om te bidden. Toen de discipelen helemaal ontwaakt waren en beschaamd omdat ze aan het vlees toegegeven hadden, wisten ze waar ze Hem konden vinden. We zouden de lijst van mensen kunnen afgaan die voor God een geweldige impact op de wereld hebben gehad en we zouden ontdekken dat zij God vroeg in de morgen zochten.

Een verlangen naar God, dat niet de ketenen van de slaap kan verbreken, is een zwak iets en zal voor God weinig goeds voortbrengen na eerst aan zichzelf toegegeven te hebben. Het verlangen naar God, dat de duivel en de wereld aan het begin van de dag zover achterlaat, zal die dag nooit door hen ingehaald worden.

Het vroeg opstaan voor gebed, dat mensen aan het front brengt en kapiteins in Gods leger maakt, is niet eenvoudig, maar het is het vurig verlangen dat alle ketenen van toegeven aan eigen verlangens losmaakt en breekt. Het vroeg opstaan geeft zuurstof, groei en kracht aan dit verlangen.

Als ze in bed waren blijven liggen en aan zichzelf toegegeven hadden, zou het verlangen uitgeblust zijn. Het verlangen deed hen opstaan en in volle kracht God dienen. Dit acht slaan en reageren op de oproep tot gebed gaf hun geloof zijn houvast in God en deed hun hart de zoetste en volste openbaring van God ervaren.

Wij hebben een generatie van predikers nodig die God zoekt en dat vroeg in de morgen doen, die de frisheid en dauw van hun inspanningen aan God offeren, en zo verzekerd mogen zijn van de frisheid en volheid van Zijn kracht en als dauw voor anderen mogen zijn, door alle hitte en arbeid van de dag heen.

Onze traagheid in het zoeken naar God is onze ten hemel schreiende zonde. De kinderen van deze wereld zijn veel wijzer dan wij. Zij zijn er vroeg bij en werken lang door. Wij zoeken God niet met bezieling en toewijding. Geen mens krijgt God die zich niet ten volle inspant Hem te vinden en geen ziel zoekt hard naar God als hij dat niet in de vroege morgen doet.

columns
Maximum Life maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.                               ANBI
sluiten
Site Meter